Hopp til hovedinnholdet

Solrun Holm, Vestvågøy Kommune, Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no

Bredbånd og ny teknologi gir smartere helsetjenester i Lofoten

4. oktober 2022
Solrun Holm, Vestvågøy Kommune, Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no
Solrun Holm, Vestvågøy Kommune, Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no

Bredbånd og ny teknologi gir smartere helsetjenester i Lofoten

–Det gjør vårt samfunnsoppdrag enda mer aktuelt og viktig, sier Espen Thorvaldsen, daglig leder i Lofotkraft Bredbånd.

–Jeg liker uttrykket skjermbesøk, sier Solrun Holm.

Tenk at du er langtidssyk og trenger hjelp. Når du våkner hjemme om morgenen skrur du på en skjerm og der, på skjermen, kommer en av kommunens sykepleiere på besøk:

God morgen. Hvordan har du det?

Vestvågøy kommunen har fått 3,1 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Nordland til et innovasjonsprosjekt innen digital pleie- og omsorgstjenester.

Solrun Holm skal lede utvikling av en modell for organisering av virtuell avdeling i helse- og omsorgstjenesten.

–Virtuell avdeling?

–Ja, vi skal etablere en virtuell avdeling, der våre fagfolk, via en skjerm, kommuniserer med pasienten, som har sin egen videoløsning på nettbrett eller en digital trygghetsalarm i sitt hjem.

–Hvem er en typisk pasient?

Mange har behov for forsterket helsehjelp i hjemmet. Ikke bare eldre, også unge, hele spekteret. Folk kan bo hjemme og få samme type oppfølging som om de for eksempel var på korttidsavdeling på sykehjem.

–Hvordan?

–En pasient kan selv måle puls, oksygenopptak og blodtrykk, og via blåtann blir data sendt over til oss,  og vi kan eventuelt reagere. Dette kan medføre mindre stress. Alternativet er at pasienten må komme seg til fastlege eller at hjemmetjenesten kommer på besøk.

Bredbånd

Siden Lofotkraft Bredbånd ble etablert i 2005 har selskapet stått på for å bygge et trygt, raskt og stabilt fibernett som er dimensjonert for fremtiden.

–Raskt og stabilt nett er nå like viktig som vann og elektrisitet. Nye vaner, som mer strømming, hjemmeskole og hjemmekontor, krever raskt nett, sier Espen Thorvaldsen, daglig leder i Lofotkraft Bredbånd.

8000 kunder

Lofotkraft Bredbånd eies av Lofotens seks kommuner og har nå over 8000 kunder.

–Vår fiberkabel har ligget der og ventet i mange år. Nå ser vi også at ny teknologi kan bidra til bolyst og digitale helsetjenester fra kommunen hjem til folk. Det gjør vårt samfunnsoppdrag enda mer aktuelt og viktig, forteller Thorvaldsen.

Solrun Holm gir noen konkrete eksempler på hvordan skjermbesøk kan brukes.

Hjerte

–Det kan være pasienter med hjertetrøbbel. Kanskje de ikke ønsker å være på det lokale sykehjemmet for oppfølging, men heller vil ha daglig kontakt med sykepleier, en digital hjemmevisitt.

Hofte

–Når du skrives ut etter en hofteoperasjon trenger du regelmessig trening. Mange vil være hjemme i trygge omgivelser. Da kan vi følge opp øvelser og opptrening via skjerm.

Psykisk helse

–I Danmark har de god erfaring med skjermbesøk. Spesielt inne psykiskhelse har koronaen vist at man har god erfaring med kontakt via telefon, video og nettbrett.

Med Vestvågøy-appen skal kommunen starte en nytt tilbud for ungdom.

–Isteden for å gå på kontoret til skolehelsetjenesten kan de ta kontakt via appen og få ansikt-til-ansikt-møte via skjerm, sier Holm, som tidligere har vært leder for fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune.

Raskt nett og TV

Gjennom partnerskapet med Altibox tilbyr Lofotkraft Bredbånd private og bedrifter Norges raskeste bredbånd og en innholdsrik tv-løsning.

–Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at det skal være godt å bo og å drive næring i Lofoten. Vi ser også at raskt stabilt nett betyr mye for kommunens mange typer tjenester til innbyggerne, sier Thorvaldsen.

Solrun Holm understreker at det med god internettdekning og raskt bredbånd har kommet ny teknologi, mange leverandører, med nye smarte løsninger.

–Med raskt bredbånd er det helt utrolig hva man kan gjøre. Det som gjør at vi kan begynne å planlegge og teste ut virtuell skjermbesøk er god bredbåndsdekning på Vestvågøya.

Dette er framtida. Jeg synes det er veldig spennende å få muligheten til å bli med på dette, forteller Holm.

Nye områder

De siste årene har Lofotkraft Bredbånd lagt fiber til mange små bygder på Vestvågøy. Nå får snart enda flere innbyggere muligheten til å koble seg til fiberen vår.

–Bevisst satsing fra politikerne har gjort  at kommunen har bidratt med penger til bygging av nett, sier Espen Thorvaldsen.

–I år og tidlig neste år fyller vi flere av de «svarte hullene» som ikke har skikkelig bredbånd, som for eksempel, fra Leknes til Opdøl, Ramsvik og strekningen Gravdal til Ballstad, forteller Thorvaldsen.

Solrun Holm mener det er en dyd av nødvendighet at kommunen stadig er i utvikling, endrer og gjør ting på nye måter.

–Hva med dem som ikke mestrer teknologien?

– Vi kan ikke tvinge noen til å bli med på dette. Men det skal ikke være forskjell på denne skjermen og det å skru på TVen. Det må være enkelt. De fleste har mobiltelefon,  har kontakt med famille på Facetime-video. Det er en myte at mange eldre ikke er digitale, mener Holm, som understreker at de som ikke håndterer dette får et annet tilbud.

–Hvorfor gjør kommunen dette?

– Kommuneøkonomien er stram. Ny teknologi gir muligheter til å jobbe smartere. Vi må gi innbyggerne bedre tjeneste hjemme. De som ønsker det skal bo og trives hjemme.

Målet er og gi innbyggene livskvalitet og dersom vi kan yte en god tjeneste med mindre bruk av dødtid, som for eksempel å kjøre bil, er det smart, fordi vi får mer ut av hver krone.

Lofoten, og mange andre distrikter i Norge, har mange eldre og syke innbyggere, samtidig som man opplever utfordringer med å rekruttere nok fagpersoner til helse- og omsorgstjenesten.

Holm nevner også mangel på rekrutering av nok fagkompetanse som en motivasjonsfaktor for skjermbesøk og organisering av en virtuell avdeling innen helse- og omsorgstjenestene.

–Jeg ser for meg at vi i framtida kan ha en virtuell avdeling for hele Lofoten. Da kan vi utnytte kompetansen vi har på Vestvågøy og i Vågan til fordel for alle innbyggere i alle kommunene, sier Solrun Holm.

SAMFUNNSOPPDRAG

–Utviklingen har gått veldig fort og forventingene fra kundene har steget raskt, forteller Thorvaldsen.

–Ny teknologi, via internett, kan legge til rette for digitale helsetjenester fra kommunen hjem til folk. Det gjør vårt samfunnsoppdrag enda mer aktuelt og viktig, forteller Espen Thorvaldsen, daglig leder i Lofotkraft Bredbånd.