Hopp til hovedinnholdet

Lofotkraft Bredbånd skaper ringvirkninger

3. mai 2022
LKB-1920x1080px-lkb-visste-du-at-81millkr

Lofotkraft bredbånd AS' virksomhet skaper ringvirkninger!

Lofotkraft Bredbånds fiberutbygging er med på å føre Lofoten inn i en ny teknologisk tidsalder.

Vår utbygging av fibernettet skaper ringvirkninger som utgjør 8,1 mill. kr til samfunnet i løpet av et år. Det genereres arbeidsplasser lokalt som bidrar til kjøpekraft og vi betaler skatter og avgifter, og bidrar med utbytte til våre eierkommuner.

Vi er stolte av vårt bidrag. I DNBs ringvirkningskalkulator kan du se hva vårt bidrag til samfunnet kan finansiere av samfunnsoppgaver, og når du først er innom må du gjerne nominere oss til Årets lokale ringvirkningsbedrift.