Om Lofotkraft Bredbånd AS

Om Lofotkraft Bredbånd AS

Lofotkraft Bredbånd er et selskap i Lofotkraftkonsernet, som i sin tur eies av de seks kommunene i Lofoten. Satsing på infrastruktur er sentralt for kommuner som trues av fraflytting, og det er her Lofotkraft Bredbånd kommer inn i bildet.

Vi ønsker å være med å bygge et lokalsamfunn der folk ønsker å bo, et samfunn som er familievennlig og som er tilpasset en moderne arbeidsform. Vårt håp er at utflytta lofotværinger og andre ser muligheten for ta med seg sin kompetanse og bosette seg i vår fantastiske region med den storslagne naturen, de hyggelige menneskene og de åpne forholdene man finner her.

Lofotkraft Bredbånd står i spissen for bredbåndsatsingen i Lofoten. Vi har allerede bygget fiber fra Svolvær til Røst, men vi jobber aktivt for å dekke stadig flere områder. Vi er med på å utvikle Lofoten inn i den nye teknologiske tidsalder, og vi er med på å prege hvordan innbyggerne i Lofoten jobber, rent kommunikasjonsmessig. Gjennom vår utbygging av fibernettet genererer vi arbeidsplasser lokalt, og vi bidrar til samhandling via infrastrukturer ved at skoler og kommuner får direktelinjer av fiber mot hverandre.

En virkelig stor fordel med vår utbygging er at din bedrift ikke behøver å ligge i et større regionsenter eller en storby for å kunne drive effektivt. Du kan godt etablere deg ute i distriktet, enten det skulle være på Røst, Ramberg eller i Svolvær. Våre løsninger gir deg den muligheten, og ikke minst den friheten.

I takt med vår utbygging er det i dag mange som velger Altibox. Her har Lofotkraft Bredbånd vært med på utviklingen fra første stund, og har vært med å bygge opp Altibox til den fantastiske kilden til underholdning den er i dag.

På vår bredbåndsportal finner du informasjon og veiledning og du er alltid velkommen til å kontakte oss via e-post, telefon, faks, brev eller ved personlig oppmøte.

Feilmeldingstjeneste
Vår feilmeldingstjeneste er åpen hele døgnet.
Telefon: 76 30 00 00

Kundeservice
Telefon: 76 30 00 00
Faks: 76 06 70 07

Postadresse 
Lofotkraft Bredbånd
Postboks 800
8305 Svolvær

Organisasjonsnummer 981 647 440